ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

manolis froudakis

Νέα - Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Τελετή Αποφοίτησης ΔΕΑ της 2023 Ε ́ ΕΣΣΟ στην ΣΕΑΠ

Ο πρόεδρος Σμχος (ΥΥΑ) ε.α. Αντώνιος Τζιερτζής και ο αντιπρόεδρος Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Γεράσιμος Πετρίτσης, εκ μέρους του Δ.Σ. παραρτήματος, την Παρασκευή 02/02/2024 παραβρέθηκαν στην ΣΕΑΠ στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή Ταξχου Αντωνίου Πράγια, για να παραστούν στην αποφοίτηση των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2023 Ε ́ ΕΣΣΟ

Επίσης παραβρεθήκαν ο Δκτής της 133ΣΜ Σμχος (Ι) Ιωάννης Μαλισιώτης και εκ μέρους του Δκτή της 11ης ΜΚΒ ο Ασμχος (ΤΕΑ) Ευάγγελος Κεφαλογιάννης.

SEAP 04 02 2024 A

SEAP 04 02 2024 B

SEAP 04 02 2024 C

SEAP 04 02 2024 D

SEAP 04 02 2024 E