ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

manolis froudakis

Νέα - Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Ομιλία προέδρου ΕΑΑΑ, Απτχου (Ι) ε.α. Κων/νου Τζαβέλλα, στη Βουλή

EAAA

 

Μετά από απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων κατά την συνεδρίασή της, στις 16 Μαΐου 2024, προσκληθήκαμε να συμμετάσχουμε στην συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 09:00 στην Αίθουσα Γερουσίας προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας (πέντε λεπτά σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις». 

Την Ένωσή μας εκπροσώπησε ο πρόεδρός της Απτχος (Ι) ε.α. Κώστας Τζαβέλλας. 

Ακούστηκαν απόψεις πολλών φορέων για διαφορετικά άρθρα. Οι απόψεις των Ενώσεων Αποστράτων κινήθηκαν στα ίδια πλαίσια.  Η παράγραφος 3 της μικρής ομιλίας του προέδρου σχολιάστηκε από τον κ. Υφυπουργό Άμυνας ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι το “θέμα των ΑΣΣΥ πάρα πολύ σύντομα θα επιλυθεί”.

ΟΜΙΛΙΑ

Κύριε πρόεδρε της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές.

Η ΕΑΑΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το ΥΠΕΘΑ και την Επιτροπή σας για την δυνατότητα που μας δίνετε να εκφράσουμε τις απόψεις μας στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις».

Ο κύριος ΥΠΕΘΑ με την ανάληψη των καθηκόντων του μας κάλεσε σε συνάντηση στο Υπουργείο χωρίς να το ζητήσουμε για μία γενική συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους αποστράτους. Θεωρήσαμε ότι η συγκεκριμένη πρόσκληση ήταν μία σημαντική εξέλιξη. Σήμερα η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων μας καλεί για να ακούσει τις απόψεις μας για το νομοσχέδιο σε θέματα που επηρεάζουν τους απόστρατους. Και οι δύο προσκλήσεις είναι δείγματα σοβαρής αντιμετώπισης των αποστράτων. Σας ευχαριστούμε.

Η νομοθετική ρύθμιση, για τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης, παρά το διαφαινόμενο θετικό της αποτύπωμα, δεν λαμβάνει υπόψη ή παραβλέπει κάποιες διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής πραγματικότητας αλλά και το καταστατικό πλαίσιο που διέπει τα Νομικά Πρόσωπα των ΕΔ μεταξύ των οποίων είναι τα τρία Μετοχικά Ταμεία και οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων. Για το σκοπό αυτό με την εμπειρία που διαθέτουμε επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Η σύσταση μιας Α.Ε με αντικείμενο και αρμοδιότητες τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 4, 5 και 10 του σχεδίου νόμου, με ασαφή έδρα, χρηματοδότηση, και ποιοτική στελέχωση, στο παρελθόν παρουσιάστηκε και με το Κέντρο Έρευνας Εθνικής Αμύνης που δεν προχώρησε. Την ΕΛΚΑΚ ΑΕ την εντάσσετε υπό την ΓΔΑΕ. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Προβληματισθείτε και εντάξτε την ΕΛΚΑΚ Α.Ε. κάτω από τον υπουργό και να είναι ανεξάρτητη. Μην ξεχνάτε ότι στόχος της είναι να κατασκευάζει.

Επομένως, να υπάρξει σαφής αναφορά σε άρθρο του Β΄ Μέρους περί της ένταξης των υφιστάμενων δομών του ΥΠΕΘΑ στο υπό διαμόρφωση οικοσύστημα.

  1. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση (πόροι) του άρθρου 6 αποτελεί ένα γενικόλογο ευχολόγιο, που στοχεύει προϋπολογισμούς σε στενότητα. Φανταζόμαστε ότι ένα μερίδιο του 4% από τα εξοπλιστικά θα χαθεί από τα Μετοχικά Ταμεία. Αναφορικά με τη στέγαση του ΕΛΚΑΚ στο Μέρος Β’ στο άρθρο 7 παράγραφος 3 όπου τα σχόλια κατά την διαβούλευση ήταν πολλά, χαιρόμαστε που προβήκατε σε αλλαγές. Θα μπορούσε η παράγραφος κατά την άποψή μας, να ενισχυθεί αναφέροντας μίσθωμα με τρέχουσες τιμές που θα υποδεικνύονται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, προς όφελος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Κύριοι βουλευτές το αναφέρουμε αυτό για να προλάβουμε πιθανό μελλοντικό λάθος σε κάποιο άλλο Μετοχικό Ταμείο, διότι έτσι διαμορφώνεται ένα κακό προηγούμενο στη διαχείριση και τις παραγωγικές επενδύσεις των περιουσιών των Μετοχικών Ταμείων. Η περιουσία και οι πόροι των ΜΤ, ανήκουν στους μετόχους (εν ενεργεία) και στους μερισματούχους (εν αποστρατεία). Ως «περιουσιακά στοιχεία των ταμείων» νοούνται οι λοιποί πόροι των Μετοχικών Ταμείων που χρηματοδοτούν τις χορηγούμενες παροχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του άρθρου 35 του ν.4494/2017. Η ακίνητη περιουσία των ΜΤ, χρηματοδοτεί τις χορηγούμενες παροχές, άρα τυχόν αποστέρηση ακίνητης περιουσίας του ΜΤ άνευ ανταλλάγματος θα έχει μελλοντική επίδραση στις χορηγούμενες παροχές των μερισματούχων. Συνεπώς εφόσον παραχωρηθεί ακίνητη περιουσία των ΜΤ στην υπό σύσταση Α.Ε. ΚΑΙ στην παρούσα φάση ΚΑΙ στο μέλλον, αυτή θα πρέπει να γίνει βάσει εύλογου τιμήματος.

  1. Ως πρόεδρος ΕΑΑΑ και έχοντας γνώση λειτουργίας της ΠΑ θα ήθελα να αναφέρω ότι στο Γ’ μέρος του νομοσχεδίου (άρθρα 14-42) δεν υπάρχει καμία αναφορά ή πρόβλεψη για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αποκλείοντας έτσι μια σημαντική μερίδα ανθρώπινου δυναμικού από το οικοσύστημα «καινοτομίας και ανάπτυξης». Σημειώνω ότι οι βαθμολογίες εισαγωγής τους στις παραπάνω Σχολές ξεπερνούν πολλές βαθμολογίες άλλων Πανεπιστημιακών σχολών.

Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στο Γ΄ μέρος του νομοσχεδίου περί παροχής δυνατότητας και σε αποφοίτους των ΑΣΣΥ να συμμετέχουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών και γενικότερα στη διαρκή επιμόρφωση, όπως συμβαίνει με σπουδαστές και άλλων Ανώτερων Ιδρυμάτων της χώρας.

Κύριοι βουλευτές η τελική εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΛΚΑΚ Α.Ε. με τους στρατιωτικούς που προέρχονται από τα ΑΣΣΥ θα υλοποιηθεί.

Σας ευχαριστώ

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Πρόεδρος ΕΑΑΑ